Univerzita Karlova HK - Fakulta Medicíny

Název společnosti: Univerzita Karlova v Hradci Králové, lékařská fakulta

Termín realizace:  2016

Adresa realizace:  Šimkova 870, Hradec Králové 500 03